Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Aproximació marina. Connexions terra-mar.

GESTIÓ INTEGRAL DE LA GEOTÈRMIA

Oferim al client la possibilitat de realitzar l'estudi, dimensionament i obra de climatització 'claus en mà', garantint de manera integral el sistema geotèrmic.

El càlcul de les necessitats tèrmiques de l'edifici i el dimensionament de les instal·lacions són clau per a una climatització eficient. Catalana de Perforacions, a més d'aquest estudi previ, també ofereix al client l'execució completa de l'obra: des de la construcció de les perforacions per a col·locar els intercanviadors de calor, fins a la instal·lació del terra radiant o fan coils, així com la posada en marxa de tot el sistema i el seu posterior manteniment.

projectes-EPC
projectes-EPC