Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Aproximació marina. Connexions terra-mar.

NEOPOU CAPTACIÓ D'AIGUA SALADA D'AQÜÍFERS

Sistema desenvolupat per Catalana de Perforacions SA juntament amb Elèctrica Pintó SL per donar solució a la manca d'aigua potable.

Aquest sistema consisteix en captar aigua salada d'aqüífers profunds mitjançant pous verticals. Cada pou està equipat amb una bomba submergible que transfereix l'aigua fins a la planta dessaladora, on a través d'un procés d'osmosi inversa es produeix l'aigua potable necessària apta per el consum humà, ús agrícola i/o lúdic.

AVANTATGES

  • Ecològic: És un sistema sense impacte ambiental, ja que no afecta ni l'entorn paisatgístic ni la fauna existent.
  • Portàtil: Neopou pot instal·lar-se en qualsevol lloc i en un curt espai de temps. A més, els equips es poden mobilitzar de forma ràpida.
  • Expansible: La capacitat de producció d'aigua potable pot incrementar gradualment en el cas que la demanda d'aigua potable augmenti. Els equips són modulables i escalables, segons les necessitats d'aigua requerida.
  • Autònom: La planta de dessaladora pot accionar-se, bé connectant-la a la xarxa elèctrica o bé mitjançant panells fotovoltaics o molins eòlics. Fins i tot és possible construir sistemes híbrids per garantir el ple funcionament de la instal·lació.
  • Qualitat: L'aigua produïda compleix els estàndards mínims requerits per a consum humà, ús agrícola i lúdic.
  • Econòmic: La inversió inicial és petita i pot recuperar-se ràpidament. A més, els costos d'operació i manteniment són molt baixos

APLICACIONS

  • Poblacions aïllades
  • Explotacions agrícoles
  • Complexos hotelers i urbanístics
  • Camps de golf
projectes-EPC
projectes-EPC