Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Noticies Catalana de Perforacions

21 Novembre 2022

CATALANA DE PERFORACIONS APROVA EL PLA D'IGUALTAT

CATALANA DE PERORACIONS, SA ha desenvolupat i establert un Pla d'Igualtat per tal de garantir la igualtat real entre dones i homes dins de l'empresa, evitant aixi qualsevol tipus d'actes discriminatoris i promovent un tracte just per tot el personal de l'empresa.

A traves dels seguents objectius l'empresa es compromet a:
  1. Integrar encara mes la perspectiva de genere en la gestio de l'Empresa, en les politiques, procediments i accions de les diferents arees/departaments de CATALANA DE PERFORACIONS, S.A.
  2. Promoure o augmentar la presencia de dones i homes en les arees o departaments on tinguin una baixa representacio. Tambe mitjancant processos de promocio interna o processos de seleccio que tinguin en compte l'oferta i la demanda del mercat laboral.
  3. Assegurar un entorn laboral lliure d'assetjament sexual o per raons de genere.
  4. Comptar amb un sistema retributiu basat en l'acompliment, amb respecte per als principis d'objectivitat, equitat i no discriminacio.
  5. Facilitar la conciliacio de la vida personal, familiar i laboral de les persones que treballen a Catalana de perforacions i promoure la corresponsabilitat entre homes i dones.
  6. Difondre una imatge de compromis amb la igualtat d'oportunitats a nivell extern i intern i promoure entre la plantilla un us inclusiu del llenguatge per a no perpetuar estereotips de genere.
En aquest sentit, s'han assignat una serie de politiques, protocols i accions que es realitzaran per implementar el Pla d'Igualtat.