Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Noticies Catalana de Perforacions

22 Desembre 2022

PHD BARCELONA - ULTIMS PROJECTES DEL 2022

Estem acabant aquest increible any finalitzant un projecte #PHD molt desafiant a casa, a #Barcelona!

Fins al moment, en aquest projecte hem completat 2 dels 4 creuaments, a traves de les principals i mes transitades carreteres de la ciutat i per sota dels tunels del metro. Hem instal.lat canonades de HDPE 710mm per a la connexio electrica d'alta tensio amb la complexitat afegida de treballar amb Mega Perforadores en un entorn urba i concorregut.

Utilitzar el metode #PHD ha permes mantener el transit rodat sempre obert evitant problemes de circulacio o talls de carrers.

Gran feina de l'equip de Catalana de Perforacions, sempre us supereu!
Preparats per a nous projectes al 2023!