Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Perforacions Horitzontals Dirigides

TECNOLOGIA ECOLÒGICA, ECONÒMICA, NETA I RÀPIDA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS.

CATALANA DE PERFORACIONS SA és líder en perforacions horitzontals dirigides al mercat espanyol, la qual substitueix l'obertura de rases, evita el tall de carrers i aixecament de voreres, permetent la instal·lació de canonades de polietilè, tant en àmbits urbans com interurbans, ideal per passar autopistes, encreuaments de carreteres, vies fèrries, rius, edificis i cascs urbans.

La perforació horitzontal dirigida és un mètode, ràpid, net i ecològic, permet la instal·lació de serveis com ara aigua, gas, electricitat, comunicacions, etc. Així mateix, permet la instal·lació de canonades sota el nivell freàtic de drenatges marins, regeneracions de platges, descontaminació de sòls, reconstrucció i ampliació de col·lectors, etc.

Perforacions Horitzontals Dirigides
Perforacions Horitzontals Dirigides

APLICACIONS

 • Pas d'un riu natural
 • Pas d'un canal
 • Pas d'un riu amb esculleres
 • Perforació subterrània de parcs
 • Pas d'edificis i indústries
 • Pas de sistemes de transport subterranis
 • Pas de biòtops
 • Perforació d'un talús
 • Pas sota arbres protegits
 • Perforació subterrània d'escalinates
 • Pas de diversos camins paral·lels transitats
 • Perforació en carrers transitats
 • Injecció de ciment
 • Descontaminació de sòls
 • Injecció d'aigües i/o gasos
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides
 • Perforacions Horitzontals Dirigides

AVANTATGES DEL SISTEMA

 • Efectiu, ja que no és necessari obrir rases, no s'obstaculitza el trànsit, es minimitzen els sorolls i l'estrès.
 • Ecològic, a l'evitar alteracions de biòtops naturals i l'afectació de la vida superficial.
 • Ràpid, perquè agilitza els tràmits per l'obtenció de permisos i redueix els treballs crítics, obtenint-se un elevat rendiment.
 • Els equips són compactes, modulars i permeten emplaçar-se amb facilitat en espais urbans o reduïts.
 • És una tècnica que permet la instal·lació de canonades amb el control absolut de la trajectòria de la perforació, permetent perforar llargues longituds amb gran exactitud, ja que l'orientació és controlada en tot moment pels sistemes de navegació (amb una localització centimètrica).
 • Possibilitat de realitzar traçats parabòlics.
 • No s'interromp trànsit (tant de vianants com rodat), evitant molèsties als ciutadans.
 • L'impacte ambiental és mínim.
 • Es garanteix la màxima seguretat als treballadors.
 • Es redueixen temps d'execució de l'obra i, per tant, els costos finals d'aquesta.
Perforacions Horitzontals Dirigides
Perforacions Horitzontals Dirigides
Perforacions Horitzontals Dirigides