Grup AquaCenter - aigua, energia i medi ambient

CA ES EN
+34 93 836 60 11

Aproximació marina. Connexions terra-mar.

NEODREN PLUS® CAPTACIÓ D'AIGUA SALADA DE MAR

Sistema desenvolupat per Catalana de Perforacions SA juntament amb Elèctrica Pintó SL per donar solució a la manca d'aigua potable.

Aquest sistema consisteix en captar aigua salada d'aqüífers profunds mitjançant pous verticals. Cada pou està equipat amb una bomba submergible que transfereix l'aigua fins a la planta dessaladora, on a través d'un procés d'osmosi inversa es produeix l'aigua potable necessària apta per el consum humà, ús agrícola i/o lúdic.

projectes-EPC

AVANTATGES

 • Ecològic:No exerceix impacte ambiental sobre l'entorn, ja que el dren queda instal·lat al subsòl i no afecta el paisatge coster.
 • Portàtil: Pot instal·lar en qualsevol punt de la costa i en un curt espai de temps. A més, els equips es poden mobilitzar de forma ràpida.
 • Expansible: La capacitat de producció d'aigua potable pot incrementar gradualment en el cas que la demanda d'aigua potable augmenti. Els equips són modulables i el número de drens són escalables, segons les necessitats d'aigua requerida.
 • Autònom: La planta de dessalinització pot accionar bé connectant-la a la xarxa elèctrica o bé mitjançant panells fotovoltaics/molins eòlics. Fins i tot és possible construir sistemes híbrids per garantir el ple funcionament de la instal·lació.
 • Qualitat: L'aigua produïda compleix els estàndards mínims requerits per a consum humà i ús agrícola.
 • Econòmic: La inversió inicial és petita i pot recuperar-se ràpidament. A més, els costos d'operació i manteniment són molt baixos

APLICACIONS

 • Poblacions aïllades
 • Petites piscifactories
 • Explotacions agrícoles
 • Complexos hotelers i urbanístics
 • Camps de golf
projectes-EPC
projectes-EPC